The greatest asset in your organisation is human capital

Onoverwinnelijke Teams, Duurzaam Meer Impact

Wil je het nieuwe jaar ook krachtig en intentioneel beginnen met uw organisatie / afdeling? Pak dan NU de Invictus Teambuilding+ deal!

Vertrouwd door onder andere

Waarom investeren in vitaliteit cruciaal is

Organisatorische vitaliteit is de capaciteit van een organisatie om voortdurend te gedijen en zich effectief aan te passen te midden van veranderende economische, culturele en politieke omgevingen. Derhalve is het direct gerelateerd aan de groei, ontwikkeling en duurzaamheid van een organisatie en nauw verbonden met de vitaliteit van medewerkers. Als een organisatie floreert, komt dat niet alleen door beleid en infrastructuur. Betrokkenheid, verbinding en vitaliteit van medewerkers en leidinggevenden zijn cruciaal voor succes.

Vitaliteit van medewerkers als fundamentele pijler

Vitaliteit van medewerkers heeft niet uitsluitend te maken met lichamelijke gezondheid. Vitaliteit van medewerkers en leidinggevende gaat evenzeer over creativiteit, levendigheid, passie, betrokkenheid, verbinding en empowerment. Vitale medewerkers leveren transformerende bijdrages. Vitale medewerkers zijn betrokken en minder vaak ziek. Ze gaan effectiever om met (werk)stress, leveren output van hogere kwaliteit, presteren efficiënter en rapporteren meer werkgeluk.

Het vitaliteitsprobleem

De toenemende mate van een combinatie tussen technologische (over)stimulatie, inactiviteit en hoog zitvolume, zwaar bewerkte voeding en mentaal-emotionele turbulentie resulteren in een alsmaar stijgende toename van chronische klachten, verlies van cruciale interpersoonlijke communicatie vaardigheden, reactiviteit naar patiënten/onderling en conflict op de werkvloer. De gevolgen zijn niet alleen maatschappelijk breed problematisch, maar ook op meso-niveau; namelijk gereduceerde kwaliteit van service, meer ziekteverzuim en minder impact.

Bovenstaande onderstreept duidelijk dat juist nu het investeren in vitaliteit, onderlinge verbinding en betrokken leiderschap crucialer is dan ooit tevoren. Doet u als organisatie genoeg en wellicht nog belangrijker, het juiste?

Vitale kosten…

Slechte leefstijlkeuzes en schadelijke (sociale) organisatieomgevingen leiden tot ongewenste resultaten voor werkgevers.

Ter illustratie: in Groot-Brittannië in 2019 kostten ongezonde werknemers bedrijven gemiddeld 35 dagen per jaar aan productiviteit, een dramatische stijging ten opzichte van 2014.

Hoewel deze uitdaging duidelijk slecht is voor het bedrijfsleven, is de grotere implicatie dat mensen lijden, waarbij de jongere generaties (<40 jaar) het grootste risico lopen.

Om het naar Nederland te brengen:
In 2021 kampte 17,3% van de medewerkers in Nederland met een burn-out..
In 2021 hadden 1,3 miljoen werknemers in Nederland last van een burn-out gerelateerde klachten, wat werkgevers meer dan 3,2 miljard euro kostte.
In 2023 hebben meer dan 10 miljoen mensen last van 1 of meer chronische aandoeningen. Dit is 60% van de bevolking!

De grootste veroorzaker van burn-out, ziekmelding en voornemen om ontslag te nemen? Uit grootschalig onderzoek blijkt dat dit negatieve werkomgevingen en verstoorde interpersoonlijke communicatie betreft.

Hieruit kan maar één conclusie worden getrokken…

Medewerkers hebben het zwaar en de kosten voor u als bedrijf/organisatie zijn hoog.

Maar nu het goede nieuws: het hoeft niet zo te zijn! Wij bieden u oplossingen voor deze uitdagingen die zowel de nadruk leggen op individuele vitaliteit en veerkracht alsook op het versterken van interpersoonlijke verbinding en vertrouwen. Effectief, efficient en duurzaam!

Teambuilding of topic specifieke inspiratie sessie

Eenmalige Teambuilding+ ervaring. Twee uren gevuld met interactieve opdrachten die in relatie staan tot onderling vertrouwen, verbinding en stressmanagement.

Niet haalbaar? Kies dan voor een 60 minuten topic specifieke inspiratie sessie op uw locatie. Onderwerpen kunnen zijn: stressmanagement, voeden voor prestatie en vitaliteit, bewegingshygiëne  en slaap fundamentals, etc.

Training ‘Vitaal Leiderschap’

Totale duur van de training is 6 weken. U krijgt 6 wekelijkse (online) sessies van ongeveer 60 minuten. Primaire doelstellingen: integrale leiderschapscompetenties versterken, groei/leer cultuur creëren, en verandermanagement.

Training ‘Vitaal Team’

Totale duur van de training is  weken. U krijgt 2 interactieve middag trainingen van ongeveer 3 uur, uniek werkboek met wekelijkse opdrachten, dagelijkse gedragspatronen en meer. Primaire doelstellingen: onderlinge vertrouwen, stress management, persoonlijke prestatie en vitaliteit versterken. Een perfecte balans tussen praktische vaardigheden en theorie.

Invictus Vitale Leider

Dit is het meest complete en transformatieve groeitraject voor zakelijke leiders in zuid Nederland. Individuele coaching met verscheidenen uitdagende groepssessies. In dit traject ga je voor 9 maanden aan de slag met de invicutus experts. Dit traject start op begin maart 2024. Klik hier

Onze unieke aanpak creëert Invictus teams. Invictus (oftewel onoverwinnelijke) teams kenmerken zich o.a door een hoge mate van onderling vertrouwen en veiligheid, creativiteit, effectieve besluitvorming en communicatie, mentale flexibiliteit en fysieke, mentale en emotionele weerbaarheid.

De netto opbrengst voor uw organisatie: meer werkgeluk, lager verzuim en verhoogde productiviteit.

Is uw interesse gewekt?

Nathaly
Manager Grant Thorthon Dutch Caribbean.
Read More
Twee ontzettend leerzame en pakkende corporate trainingen gevolgd met ons Grant Thornton team bij Niko met de insteek op het bevorderen van ‘mental health’ en vitaliteit. Concrete tools en principes meegekregen om thuis en op kantoor mee aan die slag te gaan. Uniek format met uitdagende praktische opdrachten.
Jason,
Owner Coral Casino Bonaire
Read More
Worth every penny of the investment! We did the 7 week Team fundamentals training with Niko. Delivery was superb as well as the holistic structure of the training. Moved closer together as a team, got uncomfortable, learned and explored ways to manage chronic stress, enhance creativity, and essential principles to enhance performance on both team and individual levels.
C. Verpaalen
Jurist ZVK
Read More
Niko heeft voor het Zorgverzekeringskantoor Bonaire (Rijksdienst Caribisch Nederland) een zeer interessante en boeiende vitaliteit training geïnitieerd. Het was een mooie balans tussen het delen van recente wetenschappelijk onderbouwde kennis en interactieve praktische activiteiten. De meest fundamentele domeinen op het gebied van gezondheid en vitaliteit kwamen naar voren in verschillende sessies en hoe deze zich tot elkaar verhouden. Ik heb veel nieuwe inzichten gekregen die bruikbaar zijn voor mijn eigen proces. Het zorgde ook voor begrip tussen collega’s en het inzicht dat we allemaal onze eigen uitdagingen hebben op het gebied van gezondheid en vitaliteit. Ik raad organisaties ten zeerste aan om te investeren in een teamervaring met Niko. Ik ben ervan overtuigd dat het uw verwachtingen zal overtreffen en een grote impact zal hebben op zowel individuele medewerkers als het hele team.

Intenties zijn goed, maar alleen het nemen van (non)acties zal daadwerkelijk transformerend zijn.